Nowy Dwór Gdański, 28.06.2018 r.

Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

2.1.1 Zbudowanie lokalnej tożsamości mieszkańców - konkurs 18/2018

2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych - konkurs nr 19/2018

 1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne - konkurs nr 22/2018

1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 23/2018

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 24/2018

 

pdfProtokoły z posiedzenia Rady w dniach 13.06.2018 r oraz 22.06.2018 r. 

pdfRejestr interesów

pdfListy obecności członków Rady podczas posiedzeń  

 

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 18/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 19/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 22/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 23/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 24/2018

 

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 18/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 19/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 22/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 23/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 24/2018 

 

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu nr 18/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu nr 19/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu nr 22/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu nr 23/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu nr 24/2018

 

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach konkursu nr 18/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach konkursu nr 19/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach konkursu nr 22/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach konkursu nr 23/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach konkursu nr 24/2018