Nowy Dwór Gdański, 29.08.2018 r.

Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs 25/2018 

1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - konkurs 26/2018

1.1.1 Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - operacja własne LGD nr 1/2018

1.1.5 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa - operacja własna LGD nr 2/2018

 

pdfProtokół z posiedzenie Rady z dnia 23.08.2018 r.

pdfRejestr interesów

pdfLista obecności członków Rady na posiedzeniu w dniu 23.08.2018 r.

 

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 25/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach konkursu 26/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach operacji własnej LGD nr 1/2018

pdfListy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach operacji własnej LGD nr 2/2018

 

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 25/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach konkursu 26/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach operacji własnej LGD nr 1/2018

pdfListy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach operacji własnej LGD nr 2/2018

 

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu 25/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach konkursu 26/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach operacji własnej LGD nr 1/2018

pdfLista operacji wybranych przez LGD w ramach operacji własnej LGD nr 2/2018

 

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach w ramach konkursu 25/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach w ramach konkursu 26/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach operacji własnej LGD nr 1/2018

pdfLista operacji niewybranych przez LGD w ramach operacji własnej LGD nr 2/2018

 

pdfRejestr interesów operacja własna nr 1/2018

pdfRejestr interesów operacja własna nr 2/2018