Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 1.2.3.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu

Przedsięwzięcie 1.2.6.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia

 

pdfLista operacji wybranych konkurs nr 15/2017

pdfLista operacji wybranych konkurs nr 16/2017

 

pdfLista operacji niewybranych konkurs nr 15/2017

pdfLista operacji niewybranych konkurs nr 16/2017

pdfLista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wopp i niezgodnych z LSR konkurs nr 15/2017

pdfLista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wopp i niezgodnych z LSR konkurs nr 16/2017

 

pdfLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wopp i zgodnych z LSR konkurs nr 15/2017

pdfLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wopp i zgodnych z LSR konkurs nr 16/2017

 

pdfProtokół z posiedzenia Rady z dnia 06.12.2017 r., rejestr interesów Rady ŻLGD, lista obecności z Rady ŻLGD