loga

Operacja pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru ŻLGD poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjnego” mająca na celu opracowanie strategii „integracji branż mających kluczowe znaczenie dla obszaru ŻLGD” poprzez organizację warsztatów oraz wyjazdu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.