Statut Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 138/2017 Walnego Zebrania Członków Żuławskiej LGD z dn. 26-06-2017

pdfStatut Pobierz