Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenia, poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na obszarze powiatu nowodworskiego i malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 


Dla Kogo: Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców (w tym grupy defaworyzowanej— osoby do 29 roku życia) z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania i rozliczenia środków na podjęcie działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej. 

UWAGA!

Ze względu na brak zainteresowania szkoleniem w Urzędzie Miasta Krynicy Morskiej dnia 26.10.2017 r. szkolenie to zostaje przeniesione do BIURA Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim z tą samą datą, tj. 26.10.2017 r. godz. 8.00-16.00.
Osoby chętne zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie pod numerem telefonu: 55 272-04-06.