Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne!

 

Dla Kogo: Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatu nowodworskiego oraz malborskiego chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii LSR 2014-2020 dla obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne.


Plakat spotkanie informacyjne