Zapraszamy do udziału w warsztatach

 

Realizowanych w ramach projektu pn.


„Stworzenie wspólnej strategii marketingowej dla obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy działania”

 

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terenie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty będą się odbywały w miesiącach marzec- maj 2019r. w Nowym Dworze Gdańskim, a ich celem będzie opracowanie Strategii Marketingowej oraz stworzenie wspólnej marki dla całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona certyfikacja 50 obiektów oraz stworzona multimedialna kampania promocyjna całego obszaru wraz z obiektami, które otrzymają certyfikat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – informujemy iż o udziale w całym cyklu warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja pn. „Stworzenie wspólnej strategii marketingowej dla obszaru ŻLGD” mająca na celu umożliwienie promocji obszaru objętego LSR poprzez stworzenie wspólnej strategii marketingowej dla obszaru ŻLGD (tj. organizację warsztatów oraz objęcie systemem certyfikacji obiektów), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania:

docRegulamin rekrutacji

docKarta zgłoszeniowa