Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z V naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 4/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
2 5/08/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
3 1/08/17/K-n 48,5 POZYTYWNA
4 2/08/17/Sz-m 47 POZYTYWNA
5 1/08/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
6 4/08/17/M-k 44,3 POZYTYWNA
7 3/08/17/M-k 40,3 POZYTYWNA
8 1/08/17/M-k 39,8 POZYTYWNA
9 3/08/17/Sz-m 33,5 POZYTYWNA