Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych.

pdfLista operacji wybranych w ramach konkursu 07/2016

pdfLista operacji niewybranych w ramach konkursu 07/2016

pdfLista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o konkursie

pdfProtokół z posiedzenia Rady z dnia 31.01.2017 r.

pdfRejestr interesów Członków Rady w ramach konkursu 07/2016