Nowy Dwór Gdański, 24.01.2024 r.

Szanowni Państwo


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

2.2.1 - Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne - konkurs nr 42/2023

 

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 23.01.2024 r.   

pdfRejestr interesów

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 23.01.2024 r.

pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 42/2023

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 42/2023 

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 42/2023

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 42/2023