30.05.2016r.

 

23 maja 2016 r. w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, odbyło się podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Umowę w imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania podpisał jej Prezes Pan Michał Chrząszcz.

 

 

Na realizację LSR otrzymaliśmy 9 509 500,00 zł które przeznaczymy m.in. na rozwój turystyki,  budowę/rozbudowę  infrastruktury  turystycznej,  promocję produktu lokalnego, czy wzmocnienie przedsiębiorczości.

DSC 0388

 

DSC 0389

 

 

 Do pobrania:

1. Startegia RLKS 

 pdfRLKS.pdf

Strategia RLKS z dnia 26.09.2017 r.:

pdfRLKS wrzesień 2017

Strategia RKLS z dnia 05.04.2018 r. 

pdfRKLS kwiecień 2018

Strategia RKLS zatwierdzona 12.06.2019 r. 

pdf RKLS maj 2019

Strategia RLKS zatwierdzona 8.07.2020 r.

pdfRLKS czerwiec 2020

2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS zawarta w dniu 23 maja 2016 r. 

pdf umowa RLKS

3. Harmonogram naborów

pdfharmonogram_naborw_wnioskow.pdf ( zaktualizowany w dniu 21.07.2016)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 20.12.2017 r.)

pdfharmonogram naborów (zatualizowany dnia 26.09.2017 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 20.12.2017 r.)

pdf harmonogram naborów ( zaktualizowany dnia 11.06.2018 r.)

pdf harmonogram naborów  (zaktualizowany dnia 12.06.2019 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 26.09.2019 r.)

pdfharmonogram naborów (aktualny, zaktualizowany dnia 8.07.2020 r.)

4. Zestawienie rzeczowo-finansowe 

jpegzestawienie_rzeczowo_finansowe.jpeg

5.Ustawa z 20 lutego 2015 o o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

pdfustawa_RLKS.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

pdfRozporzdzenie_PROW_2014_2020.pdf

pdf Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 września 2020r. 

 7.Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacje własne LGD (zaktualizowano 13.09.2016) 

pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

pdfocena procedura wyboru (zaktualizowana dnia 26.09.2017 r.) 

pdf ocena_procedura wyboru (zaktualizoawana 12.06.2019 r., AKTUALNA) 

 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w rmach projektów grantowychwraz z opisem sposobu rozliczania grantów, mnitorowania i kontroli

pdfGRANTY_PROCEDURY.pdf

9. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2016 r.  (umieszczono na stronie w dniu 25.07.2016) pozostałe znajdują się w zakładce Plan komunikacji

pdfHarmonogram_2016.pdf

 

10. Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD uchwalona w dniu 14 lipca 2016 przez Radę Żuławskiej LGD (umieszczono na stronie 25.07.2016, zakutalizowano 19.08.2016r.)

 pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf

pdfKryteria wyboru (zaktualizowane dnia 26.09.2017 r.)

pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 (zaktualizowane dnia 05.04.2018 r.)

 

 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( umieszczono na stronie 01.09.2016r.)

 pdfROZP_MRiRW_zmieniajace.PDF

 

Do pobrania:

docZestawienie rzeczowo-finansowe za 2017 r. - umieszczono dnia 03.01.2018 r.

pdf Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2018 r. - umieszczono 03.01.2019 r.

pdfZestawienie rzeczowo - finansowe za 2019 r. - umieszczono 07.01.2020 r.

pdfZestawienie rzeczowo - finansowe za 2020 r. - umieszczono 04.01.2021 r.