LGD

 

 Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

 

Sposób informowania o spotkaniach:
- zakładka na stronie internetowej www.zulawskalgd.pl,
- informacje na stronach internetowych gmin objętych LSR
- zaproszenia w formie plakatów informacyjnych i indywidualne do zidentyfikowanej grupy docelowej: e-mail, SMS / telefon, FB.

 

 

doc Harmonogram spotkań