ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGI KAMPANII PROMOCYJNEJ ZAWIERAJĄCEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ OBSZARU żUŁAWSKIEJ LGD (dodano w dniu 8.08.2016r.)

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie strategi kampanii promocyjnej  

docstrategia_promocji_zapytanie_ofertowe.doc

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA OPRACOWANIE STRATEGII KAMPANII PROMOCYJNEJ ZAWIERAJĄCEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ OBSZARU ŻUŁAWSKIEJ LGD (umieszczono w dniu 29.08.2016)

jpegprotokol_kampaniapromocyjna.jpeg                         
pdfzal_1_protokol_kampaniapromocyjna.pdf

 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

 Na podstawie pkt 9 zapytania ofertowego zamawiający unieważnia postępowanie (dodano 6.09.2016 r.)