ZAPYTANIE OFERTOWE  (dodano w dniu 23.09.2016 r.)

Dotyczy: OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ WARUNKOMM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH ZAKRESU: INTEGRACJA BRANŻ MAJĄCYCH KLUCZOWE ZNACZENNIE DLA ROZWOJU OBSZARU: ZAKWATEROWANIE I USŁUGI GASTRONOMICZNE, KULTURA, ROZRYWKA I REKREACJA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Przedmiotem zamówienia jest  organizacja 2 wyjazdów ( Mazury i Hiszpania) dla grupy 20 osób z branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe, pozostała działalność usługowa.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 3.10.2016r.

 

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi do złożenia oferty załącznikami

 

docLGD_03.09.2016_ZAPYTANIE_OFERTOWE_MAZURY_HISZPANIA.doc

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (umieszczono na stronie 4.10.2016r.)

pdfhiszpania_mazury_protokol_z_otwarcia_ofert.pdf