Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenie jest tematyczne i dotyczy rozpoczęcia działalności na terenie Żuławskiej LGD. Zgłoszenie przyjmowane są w formie telefonicznej, ilość miejsc ograniczona, a o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Plakat szkolenia 02 2023