Drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 24-28.07.2017r. w ramach projektu

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

 

Dokumentacja w zakładce http://zulawskalgd.pl/index.php/nabory-wnioskow/aktualne-nabory-wnioskow/202-rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-droga-do-sukcesu-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-mieszkancow-powiatow-kwidzynskiego-malborskiego-nowodworskiego-i-sztumskiego