Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w XV edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021. Celem Konkursu jest promocja szczególnie wyróżniających się przedsięwzięć zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie naszego regionu oraz najlepszych praktyk związanych z kształtowaniem ogólnodostępnej przestrzeni.

W tym roku do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale również ich zrzeszenia, organizacje samorządów zawodowych lub stowarzyszenia architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa i architektów krajobrazu, podmioty reprezentujące sektor prywatny lub inne instytucje i organizacje, które zrealizowany zadania związane z kształtowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

W Konkursie oprócz nagrody głównej za najlepszą przestrzeń w regionie przyznawane są również wyróżnienia pierwszego i drugiego stopnia za przedsięwzięcia zrealizowane na terenie miast oraz na obszarach wiejskich.

Po raz pierwszy w Konkursie podkreślono szczególną rolę kształtowania przestrzeni publicznych w sposób uwzględniający przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatu. 

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej  Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego:  https://pbpr.pomorskie.pl/2021/07/konkurs-najlepsza-przestrzen-publiczna-2021/

Zgłoszenia od 2.08.2021r. do 17.09.2021r.