„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

   W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE

docWyniki oceny KOW