Nowy Dwór Gdański, 25.11.2019 r.

Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.2.4. Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs 31/2019

 

pdfLista obecności RADY 22.11.2019 r.

pdfRejestr interesów konkurs 31/2019

pdfProtokół z posiedzenia RADY 22.11.2019 r.

 

pdfLista operacji wybranych w ramach konkursu 31/2019

pdfLista operacji niewybranych w ramach konkursu 31/2019

 

pdfLista operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 31/2019

pdfLista operacji niezgodnych z LSR w ramach konkursu 31/2019