Nowy Dwór Gdański, 27.12.2021 r.

Szanowni Państwo


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 36/2021

1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs 37/2021

 

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 21.12.2021r.    

pdf Rejestr interesów

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 

 

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 36/2021

pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 37/2021

 

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 36/2021

pdf Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 37/2021

 

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 36/2021

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 37/2021

 

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 36/2021

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 37/2021