Aktualności

Kryteria wyboru grantobiorców - konsultacje społeczne czerwi…

13-06-2024

Przedstawiamy Państwu projekt Kryteriów wyboru grantobiorców opracowany przez Radę Żuławskiej LGD w celu jej konsultacji z mieszkańcami naszego obszaru. Możliwość składania uwag, wniosków i ...

Ankieta dla mieszkańców obszaru Żuławskiej LGD za 2023 rok…

15-02-2024

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu nowodworskiego i malborskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Badanie realizowane jest przez Żuławską Lokalną Grupę Dzia...

Wyniki naborów - Konkurs 42/2023

24-01-2024

 Nowy Dwór Gdański, 24.01.2024 r. Szanowni Państwo Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach ...

Listy wniosków złożonych na konkurs 42/2023

15-01-2024

Szanowni Państwo! Przedstawiamy listę operacji złożonych na przedsięwzięcie: 2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne Lista wniosków złożonych na konkurs 42/202...

  • Strona zgodna z wymogami ustawy o dostepności cyfrowej